Starfshópur sem heilbrigðisráðherra skipaði til að fjalla um málefni sem varða offitu, holdafar, heilsu og líðan og leggja til stefnumarkandi áherslur í forvörnum, heilsueflingu og meðferð hefur lokið störfum. Í skýrslu starfshópsins eru skilgreind markmið ásamt tillögum um aðgerðir með áherslu á að efla lýðheilsu og draga úr neikvæðum heilsufarslegum afleiðingum offitu án þess að valda skaða.

Starfshópurinn leggur áherslu á heildræna nálgun um heilbrigða lifnaðarhætti á öllum stigum þjóðfélagsins. Tillögur hópsins eru þríþættar og snúa í fyrsta lagi að almennum lýðheilsuaðgerðum, í öðru lagi gagnaöflun og eftirliti og í þriðja lagi að áherslum innan heilbrigðiskerfisins sem tengjast ráðgjöf og meðferð.

Þau markmið sem starfshópurinn skilgreinir eru eftirtalin:

  • Að Ísland setji sér langtímastefnu til ársins 2034 þar sem hugað er að almennum lýðheilsuaðgerðum með áherslu á aldurshópinn 40 ára og yngri.
  • Um aukna þekkingu á orsökum og meðferð offitu meðal heilbrigðisstarfsfólks.
  • Að markvisst sé unnið gegn fitufordómum og mismunun á grundvelli holdafars meðal heilbrigðisstarfsfólks og í samfélaginu almennt.
  • Um fjölgun meðferðarúrræða fyrir einstaklinga með offitu og bætt aðgengi að þjónustu.

Samfélagslegar breytingar meginástæða

Starfshópurinn segir eina af helstu áskorununum í umræðu um offitu vera mikla og útbreidda vanþekkingu og fordóma í samfélaginu tengda holdafari. Í ljósi þess geti reynst áskorun að ræða þá staðreynd að tíðni offitu sé að aukast. Hópurinn bendir á að samfélagslegar breytingar séu aðalástæða aukinnar tíðni offitu. Þessar breytingar þurfi að ræða á samfélagslegum grunni og ekki sé hægt að setja ábyrgðina eingöngu á einstaklinginn. Tillögur hópsins taka mið af þessu þar sem áhersla er m.a. lögð á almennar lýðheilsuaðgerðir sem tryggja aðgengi og tækifæri til heilsusamlegra lifnaðarhátta.

Skýrsla starfshópsins verður nú rýnd í heilbrigðisráðuneytinu og teknar ákvarðanir um hvernig best megi vinna að framgangi þeirra markmiða og tillagna sem þar koma fram.