Starfshópur um aðgerðaráætlun Fjallabyggðar vegna Covid-19 um endurskoðun framkvæmdaráætlunar ársins ásamt viðhaldsverkefnum í eignarsjóði hefur skilað frá sér minnisblaði til bæjarstjóra Fjallabyggðar.  Í minnisblaðinu er lagt til að eftirtöldum verkefnum á samþykktri framkvæmdaáætlun verði frestað þar til efnahagslegar afleiðingar Covid-19 verða betur ljósar.

Verkefnin eru: Gervigrasvöllur Ólafsfirði (75 mkr.), lóð Tjarnarborg (20 mkr.), geislatæki á vatnsból Múlalindar (10 mkr.), Bakkabyggð – gatnagerð, lokið við frágang vinnusvæðis og framkvæmdum svo hætt (10 mkr.), Aðalgata – Vetrarbraut, holræsi (30 mkr).

Lagt er til að aukið verði við framboð á smærri viðhalds- og úrbótaverkefnum eftir því sem aðstæður leyfa og samfélagsleg þörf er fyrir.

Lagt er til að 20 mkr. til viðbótar þeim 10 mkr. sem áður hafði verið ráðstafað verði varið í ýmis umhverfisverkefni. Lögð verði áhersla á tiltekt og snyrtingar svæða ásamt lagfæringum á tjaldsvæðum bæjarfélagsins. Hvað varðar tjaldsvæði þá er lagt til að upp verði komið ásættanlegri aðstöðu til þvotta o.þ.h. á tjaldsvæðinu á Ólafsfirði. Tæknideild verði falið að setja fram áætlun byggða á ofantöldu og framlögðu skjali.

Að frátöldum verkefnum hér að ofan þá eru fjölmörg verkefni sem komin eru í gang eða eru á áætlun en þar má stærst telja.

Fyrsta áfanga viðbyggingar við Íþróttamiðstöð Siglufjarðar (125 mkr.), lagnir og útrás í Hvanneyrarkrók (81,5 mkr.), endurnýjun á lóð Leikhóla (39 mkr.), endurnýjun veitna í Bylgjubyggð og Hlíðarvegi (30 mkr.), útrás holræsakerfis við smábátahöfnina á Ólafsfirði (25 mkr.) og stígagerð t.d. við Ólafsfjarðarvatn (15 mkr.).

Ofantalin verkefni og önnur sem tilgreind eru, eru fjölbreytt með aðkomu flestra stétta sem að verklegum framkvæmdum koma.

Vegna óvissu um þróun efnahagsmála sem og atvinnuástands þá setur stýrihópur þann fyrirvara að mögulega verði einhver verkefni geymd eða klárist ekki á árinu enda verða verkefnin sett út á markað með hliðsjón af mikilvægi og samfélagslegum áhrifum.
Í framlögðu skjali kemur fram það mat starfshópsins að með þessum tillögum sé vel gætt fjárhagsstöðu bæjarsjóðs en um leið sé þess gætt að nægt verkefnaframboð sé fyrir hendi til handa verktökum og iðnaðarmönnum á svæðinu. Starfshópurinn leggur á það ríka áherslu á að vel verði hugað að tímasetningu verkefna og samfélagslegum áhrifum þeirra.