Byggðastofnun óskar eftir að ráða verkefnisstjóra til að starfa með stýrineti ráðuneyta að gerð og útfærslu sóknaráætlana landshluta.

Verkefnisstjórinn er ráðinn til Byggðastofnunar en verður staðsettur í Arnarhvoli í Reykjavík og hefur jafnframt vinnuaðstöðu hjá Byggðastofnun á Sauðárkróki. Starfið krefst umtalverðra ferðalaga um landið. Verkefnisstjórinn verður tengiliður milli ráðuneyta, landshlutasamtaka sveitarfélaga, Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Byggðastofnunar. Um er að ræða fullt starf til eins árs.

Sóknaráætlanir landshluta eru eitt verkefni innan Ísland 2020 sem er stefnumörkun og framtíðarsýn fyrir íslenskt samfélag. Vinna við verkefnið hófst í byrjun árs 2011 en í þeim áfanga var opnað fyrir ákveðinn samskiptaás milli Stjórnarráðsins og átta landshlutasamtaka sveitarfélaga sem áframhaldandi vinna mun að byggja á.

Sóknaráætlunum landshluta er ætlað skerpa og skýra samskiptaferlið milli ríkis og sveitarfélaga. Með slíkum samskiptaási ættu sveitarfélög landsins í gegnum landshlutasamtökin að hafa aukin áhrif á úthlutun almannafjár og þannig haft áhrif á forgangsröðun opinberra verkefna í eigin landshlutum hvort sem þau snúa að fjárfestingum eða rekstri.

Menntunar og hæfniskröfur: Gerð er krafa um háskólapróf sem nýtist í starfi. Reynsla af störfum innan stjórnsýslu er æskileg. Gerð er krafa um reynslu af verkefnastjórnun, stefnumótun og áætlanagerð. Þekking á byggðamálum og reynsla af samskiptum við sveitarfélög er mjög æskileg.

Starfið krefst: Greiningarhæfileika og eiginleika til að hafa góða yfirsýn. Sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfni og markvissra vinnubragða. Frumkvæði, áhuga og metnaðar í starfi ásamt hæfni til að starfa sjálfstætt sem og með hópi. Jákvæðs viðmóts og lipurðar í mannlegum samskiptum. Hæfni í framsetningu upplýsinga og góðrar tölvukunnáttu. Færni í að tjá sig í ræðu og riti.

Laun samkvæmt kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins og Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf 1. apríl 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400.

Umsóknir skulu sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki, eða á netfangið byggdastofnun@byggdastofnun.is fyrir 17. mars.