Árið 2018 fengu 5.014 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fækkað um 128 (-2,5%) frá árinu áður. Frá árinu 2013 hefur heimilum með fjárhagsaðstoð fækkaði milli ára eftir að hafa fjölgað árlega frá árinu 2007. Breyting í fjölda heimila sem fá fjárhagsaðstoð hefur haldist í hendur við þróun atvinnuleysis eins og kemur fram í mynd 1, sem sýnir fjölda viðtakenda fjárhagsaðstoðar og árlegt hlutfall atvinnuleysis samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar árin 2003 til 2018. Frá þessu er greint á vef Hagstofunnar.

fjarhagursvf2019
Mynd: Hagstofa.is

Frá árinu 2017 til 2018 hækkuðu útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar um 74 milljónir króna eða 2,5%, en á föstu verðlagi hækkuðu þau um 1,6%. Meðalmánaðargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 136.242,- krónur og lækkuðu frá árinu á undan um 1.051 krónu eða 0,8%. Árið 2018 var fjárhagsaðstoð greidd að meðaltali í 4,8 mánuði, en 4,5 mánuði árið 2017.

Af þeim heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2018, voru heimili einstæðra barnlausra karla 43,1% og heimili einstæðra barnlausra kvenna 24,1% en heimili einstæðra kvenna með börn 22,2%. Heimili hjóna/sambúðarfólks voru 8,8%. Árið 2018 voru 29,6% viðtakenda fjárhagsaðstoðar atvinnulausir og af þeim voru tæp 86% án bótaréttar, alls 1.268 einstaklingar.

Árið 2018 bjuggu 8.206 einstaklingar eða 2,3% þjóðarinnar á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð, þar af voru 2.710 börn (17 ára og yngri) eða 3,4% barna á þeim aldri. Árið 2017 bjuggu 8.223 einstaklingar eða 2,4% þjóðarinnar á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð, þar af voru 2.887 börn eða 3,6% barna.

Fimmti hver 65 ára og eldri fær félagslega heimaþjónustu
Árið 2018 fengu 9.461 heimili félagslega heimaþjónustu. Tæplega fimm af hverjum sex heimilum voru heimili aldraðra eða 7.742 (81,8%) og hafði þeim fjölgað um 365 (4,9%) frá árinu 2017. Á þessum heimilum aldraðra bjuggu 9.856 einstaklingar sem jafngildir 19,5% landsmanna 65 ára og eldri. Þeir sem voru 80 ára og eldri á heimilum sem nutu félagslegrar heimaþjónustu voru 5.790 eða 46,2% fólks á þeim aldri.

Texti og heimild: hagstofan.is.