Tag Archives: styrkur

Háskólinn á Hólum hlaut 56 milljón króna styrk frá Erasmus

Háskólinn á Hólum hefur hlotið styrk frá Erasmus+ til að vinna að rannsóknaverkefninu „Blue region Initiatives for developing growth, employability and skills in the farming of finfish“ sem útleggja má sem Frumkvæði á „bláum svæðum“ til aukins þroska, ráðningarhæfni og fjölhæfi einstaklinga í fiskeldi.
   Styrkurinn hljóðar upp á 4 m. Evra og þar af koma tæplega 350 þús. Evra (Um 56 milljónir króna) til Háskólans á
Hólum.
Verkefnið er samstarfsverkefni skóla og fyrirtækja í Noregi, Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi og er meginmarkmið þess að bæta kennslu í fiskeldi með áherslu á starfsnám í fiskeldisstöðvum.
Kennsluaðferðir og kennsluefni verður þróað fyrir greinina og áhersla verður lögð á stafrænt kennsluefni. Þróa á kennslu sem blandar saman stafrænni miðlun, hefðbundinni miðlun og vinnu í
verknámsstöð.
Stofna á samstarfsnet fagaðila frá löndunum fjórum og skapa þar með tækifæri fyrir fulltrúa greinarinnar til að læra hver að öðrum og samnýta námsefni og lærdómsviðmið við gerð námsefnis. Aukið samræmi í menntun einstaklinga í fiskeldi í samstarfslöndunum fjórum á að auðvelda fólki atvinnuþátttöku þvert á landamæri. Sérstaklega verður unnið að því að tengja kennslu í fiskeldi á lægri stigum við fagháskólanám í fiskeldi. Jafnframt verður séstök áhersla lögð á stuðning við frumkvöðlastarf og nýsköpun í fiskeldi.

Styrkir til rannsókna á sviði ferðamála

Rannsóknamiðstöð ferðamála (RMF) er starfrækt af Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, Háskólanum að Hólum, Samtökum ferðaþjónustunnar og Ferðamálastofu. RMF auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna á sviði ferðamála, en styrkjunum er fyrst og fremst ætlað að standa undir launakostnaði. Styrkirnir verða veittir kennurum eða starfsfólki þeirra skóla sem standa að RMF og geta numið allt að 5 milljónum króna á ári í allt að þrjú ár.
Umsókn með stuttri lýsingu á rannsóknaverkefninu (3-5 bls. 1.500 orð að hámarki) skal m.a. taka á eftirfarandi atriðum:

  •  Stutt lýsing á aðalatriðum rannsóknaverkefnisins (útdráttur með titli).
  •  Hvernig tengist rannsóknarverkefnið einu, eða fleirum, af þremur áherslusviðum RMF, svonefndum rannsóknaáætlunum, en um þau má lesa á heimasíðu RMF (www.rmf.is) undir: Rannsóknir.
  •  Hvernig tengist rannsóknarverkefnið forgangsröðun verkefna RMF og niðurstöðu stefnumótunarvinnu um rannsóknir í ferðamálum sem mótuð var á hótel Reykjavík Natura dagana 10.-11. febrúar 2012, en um stefnuna er nánar fjallað á heimasíðu RMF (www.rmf.is) undir: Stefnumótun.
  •  Hvert er hagnýtt gildi rannsóknarverkefnisins og hvernig mun það nýtast ferðaþjónustunni, fræðasamfélaginu, stjórnvöldum eða öðrum hagsmunaaðilum?
  •  Er um að ræða beint samstarf við aðila í ferðaþjónustu eða aðra hagsmunaaðila? Hverja þá?
  •  Upplýsingar um aðra fjármögnun rannsóknaverkefnisins.
  •  Ef rannsóknaverkefnið felur í sér þátttöku framhaldsnema (meistara- eða doktorsnema) skal gera grein fyrir hlutverki þeirra í verkefninu og hag þeirra af því.
  •  Tímaáætlun (GANT rit) með skilgreindum áföngum.
  •  Kostnaðaráætlun.

Rannsóknaverkefnið skal hefjast eigi síðar en haustið 2012 og ljúka eigi síðar en í lok árs 2014 og skila skal skýrslu eftir hvern áfanga. Þar sem við á verður ákvörðun um framhald styrks tekin árlega á grundvelli framvindu. Styrkurinn verður greiddur við hver skil áfangaskýrslu og í lok verkefnis.
Skilafrestur er til 15. maí 2012 og umsóknum skal skila rafrænt til forstöðumanns RMF; Edward H. Huijbens (edward@unak.is). Stjórn RMF mun taka ákvörðun um hvaða verkefni verða styrkt fyrir 15. júní. Öllum umsóknum verður svarað. Stjórnin áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.