Byggðarráð  Sveitarfélagsins Skagafjarðar í umboði sveitarstjórnar, hefur samþykkt að fara í  hagræðingaraðgerðir og  stjórnskipulagsbreytingar. Tillögurnar hafa verið kynntar öðrum sveitarstjórnarfulltrúum  sem allir hafi lýst sig fylgjandi breytingunum.
Bæði er um almennar aðgerðir að ræða sem og breytingar á skipuriti sveitarfélagsins.  Einn liður í þessum aðgerðum er að ná niður launakostnaði og er eitt af markmiðunum að hann verði orðinn um 57%  af heildartekjum árið 2014 en er í dag um  65,9%, sem er óviðunandi.

Helstu breytingar eru þær að sviðum verður fækkað úr sjö í þrjú,  en þau verða fjármála- og stjórnsýslusvið, veitu- og framkvæmdarsvið og fjölskyldusvið. Rekstrarformi Skagafjarðarveitna ehf  verður breytt  og verður það með sama hætti og aðrar B-hluta stofnanir sveitarfélagsins.

Sameining verður á Skagafjarðarveitum,  þjónustumiðstöð (áhaldahúsi) og  eignasjóði.  Einnig mun markaðs-og þróunarsvið verða sameinað fjármála-og stjórnsýslusviði. Atvinnu- og ferðamálanefnd og menningar-og kynningarnefnd verða sameinaðar í eina nefnd.
Nýtt stjórnskipulag tekur gildi 1.september n.k. Hluti þessara breytinga kalla á breytingar á samþykktum sveitarfélagsins í samræmi við lög. Stefnt er að kynningafundi fyrir íbúa sveitarfélagsins í byrjun september n.k. þegar sem flestir verða komnir úr sumarleyfum.