Category Archives: Norðurland

Vetrarkortin á skíði gilda nú á 5 stöðum á Norðurlandi

Fyrsta svonefnda „skiptihelgi“ vetrarins er framundan hjá skíðafólki. Helgina 14.-16. desember getur skíðafólk notað vetrarkortin sín á fimm skíðasvæðum á Norðurlandi burt séð frá því hvar þau eru keypt. Skíðasvæðin sem um ræðir eru á Sauðárkróki, Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík og Akureyri. Það eina sem fólk þarf að gera er að framvísa vetrarkorti sínu í miðasölu viðkomandi skíðasvæðis og fá lyftumiða fyrir daginn. Þetta er þriðji veturinn sem boðið er upp á skiptihelgar á skíðasvæðum Norðurlands og hafa þær mælst afar vel fyrir hjá fólki sem vill fara sem víðast og prófa nýjar brekkur. Stefnt er að því að skiptihelgarnar í vetur verði fimm.

Hvatningarverðlaun SSNV – atvinnuþróunar árið 2012 til sjávarlíftæknisetursins BioPol á Skagaströnd

Sjávarlíftæknisetrið BioPol

Fyrirtækið var stofnað árið 2007 af Sveitarfélaginu Skagaströnd. Markmiðið með stofnun fyrirtækisins var að koma á fót þekkingarsetri þar sem rannsóknir á lífríki hafsins og hagnýting staðbundinna auðlinda úr Húnaflóa væru í forgrunni. Fyrirtækið hefur nú þegar skapað sér nokkra sérstöðu með rannsóknarverkefnum, m.a á útbreiðslu grásleppu hér við land, hagnýtingu svifþörunga til eldsneytisframleiðslu, kortlagningu og lífríkisrannsóknum á ræktunarstöðum fyrir krækling og nýtingu ígulkera til manneldis, svo eitthvað sé nefnt.

Stefna fyrirtækisins er að BioPol muni á næstu  árum ná að byggja upp nauðsynlega færni til þess að fyrirtæki og sjóðir telji fýsilegt að fjárfesta enn frekar í rannsóknum og þróun á sviði sjávarlíftækni. Þess er  vænst að rannsóknarniðurstöður fyrirtækisins „leiti út á markað“  sem í framhaldinu leiði til stofnunar sprotafyrirtæki sem hefji framleiðslu á vörum til neytenda eða til áframhaldandi vinnslu. Þá er þess vænst að setrið stuðli að eflingu samkeppnishæfni Íslands varðandi nýtingu verðmæta úr sjó og sjávarfangi.

Árið 2010 tók fyrirtækið í notkun nýja og vel útbúna rannsóknastofu þar sem hægt er að vinna flestar þær rannsóknir sem í gangi eru. Hjá fyrirtækinu starfa nú níu manns, flestir háskólamenntaðir, í margvíslegum sjávarrannsóknum.

Verðlaunagripurinn.

Hefð er fyrir því að verðlaunagripurinn fyrir hvatningaverðlaunin sé unninn af listamanni á svæðinu. Að þessu sinni er það Erlendur F. Magnússon, listamaður á Blönduósi, sem hannar og smíðar gripinn. Erlendur er lærður húsasmiður en var einnig við nám í Handíða- og myndlistaskóla Íslands og hefur tekið þátt í nokkrum sýningum. Hann sinnti kennslu um árabil og var frumkvöðull að skákkennslu í grunnskólum.

Frá árinu 1984 hefur Erlendur unnið við fjölbreytt hönnunar-, útskurðar- og sérsmíðaverkefni á eigin verkstæði og við hönnun og byggingu húsa víða um land. Helstu verkefni hans eru: Safnahús, hótel og fl. við Geysi í Haukadal, Fjörukráin í Hafnarfirði, Eden í Hveragerði, Ásgarður við Hvolsvöll og Ingólfsskáli í Ölfusi. Þá hefur hann unnið við endurbætur gamalla húsa og fundið þeim nýtt hlutverk til framtíðar.

Jólamarkaður Blönduósi

Markaður verður í íþróttahúsinu (gengið inn Samkaupsmeginn) á Blönduósi laugardaginn 8. desember frá kl. 13:00-16:00. Allt mögulegt verður á boðstólnum, notað, nýtt og húnvetnskt handverk. Um 20 söluaðilar hafa boðað komu sína.

Allur ágóði af borðaleigu rennuróskiptur til ADHD samtakana og einnig verður hægt að kaupa jólakort og endurskinsmerki til styrktar samtökunum.

Úrslit tilkynnt í Fugl fyrir milljón

Laugardaginn 8. desember næstkomandi, klukkan 14:00, verða úrslit kynnt í ljósmyndakeppninni Fugl fyrir milljón 2012, í húsakynnum Rauðku á Siglufirði í Fjallabyggð. Þrír ljósmyndarar munu hljóta viðurkenningar fyrir myndir sínar.

Keppnin snýst um bestu fuglamyndina tekna á Tröllaskaganum, Hrísey, Grímsey, Drangey og Málmey á tímabilinu 14. maí til 31. ágúst, 2012. Auk viðurkenninga fyrir myndirnar í 2. og 3. sæti, verður besta myndin verðlaunuð með 1.000.000 króna í reiðufé.

Dómnefnd er leidd af Jóhanni Óla Hilmarssyni, fuglafræðingi og einum þekktasta fuglaljósmyndara Íslands.Með honum sátu í nefndinni Daniel Bergmann, ljósmyndari og Örlygur Kristfinnsson myndlistarmaður og forstöðumaður Síldarminjasafnsins á Siglufirði.

Keppnin var nú haldin í annað sinn og er tilgangur hennar að kynna Tröllaskagann og nærliggjandi eyjar fyrir náttúruunnendum og stuðla að aukinni fuglaskoðun og fuglaljósmyndun á svæðinu.

Það eru Brimnes hótel í Ólafsfirði og Rauðka á Siglufirði sem standa að keppninni.

Með bestu kveðju,

Axel Pétur Ásgeirsson

www.fuglfyrirmilljon.com

Fimm aðilar hljóta styrki til skipulags og hönnunar áfangastaða fyrir ferðamenn

Ferðamálastofa auglýsti í september eftir umsóknum um styrki til skipulags og hönnunar áfangastaða fyrir ferðamenn. Alls bárust 20 umsóknir sem flestar voru vandaðar og verkefnin áhugaverð.

Dómnefnd
Dómnefnd var skipuð til að fjalla um umsóknir en í henni sátu:

  • Ragnar Frank Kristjánsson f.h. Félags íslenskra landslagsarkitekta
  • Pétur Bolli Jóhannesson  f.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga
  • Erna Hauksdóttir  f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar
  • Elías Bj. Gíslason  f.h. Ferðamálastofu

Niðurstaða dómnefndar er að 5 aðilar hljóti styrk.

Sjávarsmiðjan og Reykhólahreppur  kr. 2.900.000
THanna og þróa faglega heildarmynd fyrir svæðið og þá uppbyggingu sem þar á að fara fram og er ætluð ferðamönnum. Um er að ræða bætt aðgengi til sjóbaða, göngustíga, hleðslur í hringum hveri, aðgengi og verndun á gamalli torfsundlaug. Hanna  merkingar, bæði til að miðla upplýsingum um öryggi, aðgengi sem og í fræðslutilgangi um náttúru- og söguminjar svæðisins.

Útihvalasafn og göngustígar í Súðavík  kr. 2.500.000
Hanna og skipuleggja útihvalasafn í gömlu byggðinni í Súðavík sem og göngustíga við sjávarsíðuna þar sem saga hvalveiða og vinnslu við Álftarfjörð verður sögð í máli og myndum á  upplýsingaskiltum.

Hrútleiðinlegt safn í Hrútafirði   kr. 1.800.000
Endurhanna sýningarrými og inngang í byggðasafninu á Reykjum í Hrútafirði sem og endurskipuleggja útisvæði safnsins með það að markmiði að tengja það betur sögu héraðsins.

Flókatóftir við Brjánslæk á Barðaströnd kr. 1.700.000
Vinna hönnun og skipulag við Flókatóftir við Brjánslæk á Barðaströnd, friðlýstum fornleifum sem draga nafn sitt af Hrafna-Flóka. Verkefninu er ætlað að vekja athygli á merkri sögu svæðisins og hvernig, samkvæmt sögnum, hugmyndin um nafnið Ísland varð til á svæðinu.

Óbyggðasafn Íslands    kr. 1.100.000
Vinna hönnun og skipulag við Óbyggðasafn Íslands sem verður byggt upp á sveitabænum Egilsstöðum.  Bærinn er innsta byggða bólið í Norðurdal í Fljótsdal og er við þröskuld Vatnajökulsþjóðgarðs og við stærstu óbyggðir norður Evrópu.  Markmið Óbyggðasafnsins er að bjóða upp á hágæða menningarferðaþjónustu sem byggir á menningararfi og náttúru óbyggðanna og jaðarbyggða þeirra.

Auglýst aftur að ári
Áætlað er styrkir sem þessir verði aftur í boði á næsta ári og að auglýst verði eftir umsóknum haustið 2013.

Nánari upplýsingar veitir Elías Bj. Gíslason, forstöðumaður Akureyri elias@ferdamalastofa.is

Bókin Eyðibýli á Íslandi komin út

Út eru komin þrjú bindi af ritinu Eyðibýli á Íslandi. Útgáfan er afrakstur rannsókna síðustu tveggja ára.
Markmið verkefnisins Eyðibýli á Íslandi er að rannsaka og skrá umfang og menningarlegt vægi eyðibýla og annarra yfirgefinna íbúðarhúsa í sveitum landsins. Fyrstu skref verkefnisins voru tekin sumarið 2011 þegar rannsókn fór fram á Suður- og Suðausturlandi. Sumarið 2012 náði rannsóknin til tveggja landsvæða; Norðurlands eystra og Vesturlands.

Verkefnið hefur verið tilnefnt til Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands, Menningarverðlauna DV og Hvatningarverðlauna iðnaðarráðherra. Upplýsingar um verkefnið eru á www.facebook.com/Eydibyli

Efni hvers bindis er sem hér segir:

Eyðibýli á Íslandi, 1. bindi
Austur-Skaftafellssýsla, Vestur-Skaftafellssýsla og Rangárvallasýsla. Höfundar: Arnþór Tryggvason, Árni Gíslason, Birkir Ingibjartsson, Steinunn Eik Egilsdóttir og Yngvi Karl Sigurjónsson. Ritið er 136 bls. að stærð og fjallar um 103 hús.

Eyðibýli á Íslandi, 2. bindi
Norður-Þingeyjarsýsla, Suður-Þingeyjarsýsla og Eyjafjarðarsýsla. Höfundar: Axel Kaaber, Bergþóra Góa Kvaran, Birkir Ingibjartsson, Hildur Guðmundsdóttir, Olga Árnadóttir, Sólveig Guðmundsdóttir Beck, Steinunn Eik Egilsdóttir og Þuríður Elísa Harðardóttir. Ritið er 168 bls. að stærð og fjallar um 115 hús.

Eyðibýli á Íslandi, 3. bindi
Dalasýsla, Snæfells- og Hnappadalssýsla, Mýrasýsla og Borgarfjarðarsýsla. Höfundar eru þeir sömu og að 2. bindi. Ritið er 160 bls. að stærð og fjallar um 121 hús.

Ritið er gefið út í litlu upplagi af áhugamannafélagi sem stendur fyrir rannsóknunum. Hvert eintak kostar 5.500 kr. Hægt er að panta ritið á heimasíðuni http://www.eydibyli.is/, senda póst á netfangið gislisv@r3.is eða hringja í síma 588 5800.

Nánari upplýsingar veitir undirritaður:
Eyðibýli – áhugamannafélag
Gísli Sverrir Árnason formaður
Sími: 588 5800 og 892 5599. Netfang: gislisv@r3.is

Ljósmyndasýning á Minjasafni Akureyrar

Áttu laust veggpláss? Viltu eignast fallega ljósmynd eða gefa öðruvísi gjöf?
Ef svo er þá skaltu ekki láta ljósmyndasölu Minjasafnsins á Akureyri helgina 24. og 25. nóvember kl. 14-16 fram hjá þér fara!
Í fyrsta skipti í 50 ára sögu Minjasafnsins er heil ljósmyndasýning til sölu. Hér er um að ræða ljósmyndasýninguna MANSTU – Akureyri í myndum sem sett var upp í tilefni af 150 ára afmæli Akureyrarbæjar. Sýninguna prýða ljósmyndir frá ýmsum tímum eftir ólíka ljósmyndara.

Þetta er skemmtilegt tækifæri fyrir unga sem aldna Akureyringa, brottflutta, aðflutta og vini Akureyrar til þess að eignast mynd eða gefa ljósmynd til að prýða veggi heimilisins eða vinnustaðarins. Á sölusýningunni má sjá marga konfektmola fyrir áhugasama um sögu Akureyrar í myndum og fagurkera sem sjá myndir á vegg sem augnkonfekt og gera hús að heimili .

Vilt þú eignast mynd af til dæmis spekingslegum strákpöttum á gúmmískóm í fjörunni á Akureyri um 1960, byggingasmiðum við smíði norðurhluta Torfunesbryggju 1927, Kaupvangstrætinu (Gilinu) uppúr 1960, fjörunni 1850, ráðhústorginu 1922 sem þá var kallað „Sóðavík“ og/ eða smábátahöfninni við Slippinn 1957?? Viltu eignast fyrstu litmyndina af Akureyri sem tekin var 1943 eða myndir úr verksmiðjunum Sjöfn, Flóru og Kjötiðnaðarstöðinni Kea frá 1966 nú eða mynd af Akureyri 1962?

Alþjóðlegur minningardagur fórnarlamba umferðarslysa 18. nóvember um land allt

Ætlunin er að boða til minningarathafnar við bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi klukkan 11 sunnudaginn 18. nóvember 2012 þar sem minnst verður fórnarlamba umferðarslysa og jafnframt heiðraðar þær starfsstéttir sem koma að björgun og aðhlynningu. Frá árinu 1993 hefur þriðji sunnudagur í nóvember verið tileinkaður minningu fórnarlamba umferðarslysa. Starfshópur innanríkisráðuneytisins um Áratug aðgerða annast undirbúning þessa verkefnis.

Við teljum mikilvægt að allir landsmenn taki þátt í þessu hvort sem menn eiga heimagengt til þessarar athafnar við Landspítalann eða ekki. Með þessu erindi er farið þess á leit við ykkur að vakin sé athygli á þessu innan sveitarfélagsins þannig að þeir sem vilja geti tekið þátt í athöfninni með táknrænum hætti eða boðað til einhverrar samverustundar að þessu tilefni.

Þess skal getið að við Landspítalann koma m.a. saman fulltrúar þeirra starfstétta sem kallaðar eru til þegar alvarleg umferðarslys eiga sér stað. Einnig verða viðstaddir forseti Íslands, ráðherrar innanríkismála og/eða velferðarmála ásamt fjölmiðlum auk fleiri gesta.

Klukkan 11:15 verður boðað til einnar mínútu þagnar til minningar um fórnarlömb umferðarslysa. Með almennri kynningu, dagana á undan, verður reynt að fá sem flesta landsmenn til að taka þátt í þögninni.

Ríkistjórnin bætir tjón bænda vegna óveðurs

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun að veita 120 milljónir úr ríkissjóði til að koma til móts við tjón vegna óveðursins fyrir norðan í byrjun september. 224 jarðir urðu fyrir tjóni og þúsundir fjár drapst. Þetta kemur frá á rúv.is.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði í samtali við fréttastofu Rúv að tjón væri metið á um 140 milljónir og nú væri komið í ljós að bjargráðasjóður væri ekki aflögufær um það. Það hafi því verið samþykkt samhljóða í ríkisstjórn að veita áðurnefndar upphæð úr ríkissjóði.

Heimild: rúv.is

Formleg opnun framhaldsdeildar á Hvammstanga

Í haust var stofnuð dreifnámsdeild frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Hvammstanga.  Verkefnið er samstarfsverkefni milli Húnaþings vestra og FNV.  Í dreifnáminu geta nemendur úr Húnaþingi vestra stundað nám á framhaldsskólastigi undir stjórn kennara FNV,  með aðstoð nútíma upplýsingatækni. Markmiðið er að nemendur geti stundað almennt bóknám fyrstu 2 árin í sinni heimabyggð.

Umsjónarmaður deildarinnar á Hvammstanga er Rakel Runólfsdóttir og heldur hún utan um starfsemina þar. Öll kennsla fer fram gegnum fjarfundabúnað frá Sauðárkróki.  Nemendafjöldi í dreifnáminu er 17, þar af 12 sem útskrifuðust úr 10. bekk s.l. vor.

Dreifnámið byggir á að veita nemendum almennan bóklegan grunn fyrstu tvö árin.  En almennt má segja að dreifmennt sé góður kostur til að brúa bil milli landshluta og gera einstaklingum kleift að stunda nám hvar sem þeir eru staðsettir.

Nemendur í dreifnámi fara í tvær námslotur á Sauðárkróki á hverri önn,  viku í senn.  Loturnar eru mikilvægur hluti af náminu, þá gefst nemendum tækifæri til þess að hitta kennara, fá verklega kennslu og stunda félagslíf.

Heimild:  fnv.is

Umferðarkönnun á Tröllaskaga

Fimmtudaginn 8. nóvember og laugardaginn 10. nóvember nk. verður gerð umferðarkönnun á þremur stöðum á Mið-Norðurlandi; (1) á Ólafsfjarðarvegi norðan Dalvíkur, (2) í Héðinsfirði og (3) við Ketilás í Fljótum. Könnunin stendur yfir frá kl. 08:00 – 23:00 báða dagana.

Könnunin er unnin af starfsmönnum Háskólans á Akureyri í samráði við Vegagerðina og hefur þann tilgang að að afla upplýsinga um flæði umferðar um norðanverðan Tröllaskaga og áfangastaði og erindi vegfarenda.

Búast má við lítilsháttar töfum á umferð vegna þessa en allir bílstjórar sem leið eiga um könnunarstaðina verða beðir að svara örfáum spurningum. Reiknað er með að það taki innan við mínútu að svara könnuninni og er vonast til þess að vegfarendur sýni starfsfólki þolinmæði og skilning.

Fyrirtæki í Eyjafirði vilja hasla sér völl á Grænlandi

Fyrirtæki í Eyjafirði hafa í sameiningu hrundið af stað átaki til tveggja ára, með það að markmiði að hasla sér völl á Grænlandi. Þar eru fyrirsjáanleg í náinni framtíð mikil umsvif sem Eyfirðingar vilja taka þátt í.

Á kynningarfundi á Akureyri kom fram að fyrirsjáanleg eru þrjátíu stór verkefni á sviði olíu- og námavinnslu og uppbyggingu innviða á Grænlandi. Fyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu hafa nú tekið höndum saman og hyggjast á næstu tveimur árum markaðssetja þjónustu sína á meðal stórfyrirtækja sem þarna verða að störfum.

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, segir ljóst að það vanti mikið af innviðum, tækniþekkingu og fagþekkingu á ýmsum sviðum á Grænlandi. „Við erum nærtækasti kostur hvað varðar flutninga, heilbrigðisþjónustu og fleira, enda kannski með áratuga reynslu hér á þessu svæði við að þjónusta Grænland.“

Þorvaldur viðurkennir að seint sé af stað farið, auk þess sem fámennt íslenskt samfélag sé örsmátt í alþjóðlegri samkeppni. Því sé mikil vinna framundan næstu 24 mánuði ef Eyfirðingar ætli sér að vera með í þessari uppbyggingu. En mikil samstaða sé um verkefnið og það hjálpi til.

„Þegar mörg ólík fyrirtæki úr mismunandi greinum geta komið saman, tekið höndum saman, lagst sameiginlega á árarnar í stað þess að vera hver á minni báti að róa í sína átt.“

Frétt frá Rúv.is

Nám í fisktækni í Fjallabyggð

 Langar þig að ljúka námi í þínu fagi?

Hefur þú starfað í fiskvinnslu, verið til sjós eða sinnt öðrum störfum tengdum sjávarútvegi?

Sú þekking og færni sem þú hefur öðlast t.d. í starfi, námi, frístundum eða félagsstörfum getur stytt skólagöngu þína.

Við bjóðum uppá nám við þitt hæfi!

 

  • Komdu og kynntu þér málið í Bergi á Dalvík, miðvikudaginn 31. október klukkan 17:00.
  • Í fundarsal Einingar-Iðju, Eyrargötu 24b á Siglufirði fimmtudaginn 1. nóvember klukkan 17:00.
  • Í fundarsal Einingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri mánudaginn 5. nóvember klukkan 17:00.

 

Allir velkomnir, Menntaskólinn á Tröllaskaga.

 

Heimild: www.fjallabyggd.is

Jarðskjálfti upp á 3,5 í morgun

 

Jarðskjálfti um 3,5 að stærð varð um 24 kílómetra norð-norðaustur af Siglufirði klukkan 7:16 í morgun. Upptökin eru á svipuðum slóðum og skjálfta að stærðinni 5,6 fyrir rúmri viku.

Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftahrinunni undan Tröllaskaga frá því mest skalf en þó mælast öðru hverju skjálftar um og yfir þremur að stærð. Að sögn jarðeðlisfræðings á Veðurstofunni má búast við áframhaldandi virkni á svæðinu.

Heimild: www.ruv.is

Veðurstofan spáir slæmu veðri á norðurlandi næstu daga

Veðurstofan vill vekja athygli á slæmu veðri sem spáð er næstu daga. Eftir miðjan dag á morgun verður komið norðan vonskuveður um landið norðanvert með vindhraða á bilinu 13 til 20 metrar á sekúndu. Með þessu verður snjókoma og él og getur færð og skyggni spillst á skömmum tíma.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Veðurstofunni.

Eins ættu menn sem hafa húsdýr úti við að huga að því að koma skepnum í skjól. Búast við mjög hvössum vindhviðum undir Vatnajökli frá því síðdegis á morgun og fram eftir vikunni. Ekki er búist við að veður fari að batna fyrr en líður á næstu helgi og eins er að sjá að veður geti orðið enn verra á fimmtudag og föstudag.

Heimld: ruv.is

Fréttatilkynning frá Kjördæmaráði Vinstri grænna

Kjördæmisráð Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Norðausturkjördæmi hefur samþykkt að efna til forvals fyrir alþingiskosningarnar 2013. Kosið verður póstkosningu í 6 efstu sætin þann 10. desember n.k. Framboðsfrestur rennur út 19. nóvember og skal tilkynna framboð til kjörstjórnar á netfangið forvalna2012@gmail.com.

 

Kjörstjórn hvetur sem flesta félagsmenn til að gefa kost á sér í forvalið.

Texti: Aðsent.

Óvissustigi almannavarna lýst yfir vegna jarðskjálftahrinu úti fyrir Norðurlandi

Að höfðu samráði við vísindamenn, lögreglustjórana á Sauðárkróki, Akureyri og Húsavík hefur ríkislögreglustjóri ákveðið að lýsa yfir óvissustigi almannavarna vegna jarðskjálftahrinu úti fyrir Norðurlandi.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, almannavarnir í héraði, viðbragðsaðilar og vísindamenn hafa allir verið að vinna mikla vinnu síðan hrinan hófst á laugardaginn.  Verkefni sem eru lýsandi fyrir vinnu þessara aðila á óvissustig.  Því var talið rétt að óvissustigi yrði lýst yfir til samræmis við vinnu og viðbrögð þessara aðila.  Óvissustig á við þegar grunur vaknar um að eitthvað sé að gerast af náttúru- eða mannavöldum sem á síðari stigum gæti leitt til þess að heilsu og öryggi fólks, umhverfis eða byggðar sé ógnað.

Vísindamannaráð almannavarna fundaði í dag og var niðurstaða fundarins að á þessu svæði er þekkt að verða stórir jarðskjálftar, um 2 til 3 á öld.  Það er einnig þekkt að stórir skjálftar fylgi jarðskjálftahrinum þó það sé ekki víst.  Hrinan sem nú er í gangi er sú öflugasta sem mælst hefur á 20 ára tímabili.  Þá er einnig rétt að hafa í huga að stór jarðskjálfti á Húsavíkur-Flateyjarmisgenginu gæti hleypt af stað öðrum stórum skjálfta annað hvort á sama misgenginu eða á Grímseyjarbeltinu sem liggur til norðvesturs frá Kópaskeri.

Fyrir þá landsmenn sem búa á eða við þekkt jarðskjálftasvæði er þetta gott tækifæri til þess að velta fyrir sér hvaða ráðstafanir er hægt að gera til að draga úr tjóni og minnka líkur á slysum vegna jarðskjálfta.

Á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra (www.almannavarnir.is) má nálgast upplýsingar um ýmsar varnir til að draga úr tjóni og/eða slysum í jarðskjálfta, bæði á heimilum og vinnustöðum.

Varnir fyrir jarðskjálfta má finna hér http://almannavarnir.is/default.asp?cat_id=102

Viðbrögð við jarðskjálfta má finna hér http://almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=103

Uppskeruhátíð Hrossaræktarsamtaka V-Hún og Hestamannafélagsins Þyts 2012

Hátíð í heimabyggð

Verður haldin laugardagskvöldið 27. október í Félagsheimilinu á Hvammstanga.

Matur, gleði og gaman.

Þessi frábæra skemmtun hefst stundvíslega kl 20:00  en húsið opnar kl 19:30.

Þórhallur Magnús Sverrisson sér um matinn og á boðstólnum verður:

Forréttur

  • Sjávarréttarsúpa með bláskel og humar.
  • Graskerssúpa.

Aðalréttur

  • Grillhlaðborð að hætti kokksins.

Veislustjórn verður í höndum Ingvars Helga Guðmundssonar.

Forsala miða og pantanir fara fram í Söluskálanum á Hvammstanga, sími 4512465 og þarf að vera lokið að kvöldi miðvikudagsins 24.október.  Greiða þarf fyrir miðana með reiðufé.

Miðaverð á uppskeruhátíðina er kr 6500 matur, skemmtun og ball, en ef þú vilt hins vegar bara skella þér á dansleik í syngjandi sveiflu með Klaufum, sem hefst kl 00:00, þá kostar það litlar 3000 kr.

Enginn posi á staðnum!

Eftirfarandi bú eru tilnefnd ræktunarbú ársins 2012 af Hrossaræktarsamtökum V-Hún.

 Efri Fitjar – Grafarkot – Lækjamót

Athugið að það eru allir velkomnir á þessa frábæru skemmtun .

 

 

Ferðasýningin Hittumst á Radisson Hótel Sögu

Ferðasýningin “Hittumst” verður haldin föstudaginn 2. nóvember frá kl 14:00-18:00 að Radisson Hótel Sögu við Hagatorg. Hittumst er ætluð þeim sem tengjast ferðaþjónustu með einum öðrum hætti þar sem aðilar hittast og kynna vöru sína innbyrðis.

Í til kynningu frá Ferðamálasamtökum höfuðborgarsvæðisns segir m.a.: “Stjórn FSH hvetur alla félagsmenn til að leggja sitt að mörkun til að efla tengingu milli ferðaþjónustuaðila á höfuðborgarsvæðinu. Þessvegna viljum við leggja áherslu á að Hittumst er fyrir alla í fyrirtækinu og er frábært tækifæri fyrir starfsmenn hinna ýmsu fyrirtækja að hittast.”

Opið verður fyrir almenning frá kl. 16:00-18:00.

Um kvöldið verður svo haldin uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið verður upp á veitingar og skemmtun fram eftir kvöldi.

Kostnaðurinn er 10.000 kr. fyrir fyrirtæki sem eru skráð í ferðamálasamtökin en annars 15.000kr. Innifalið í þessu verði eru borð,stólar,dúkar og tveir miðar á kvöldskemmtunina. Ef fyrirtæki vill kaupa fleiri miða þá endilega látið vita.

Á uppskeruhátíðinni ætlum við að velja Fyndnasta atvikið og Flottustu auglýsinguna fyrir árið 2012 og eru félagsmenn beðnir um að taka þátt í því vali.

Netfang til skráningar : ferdamalasamtökin@gmail.com

Skráningu lýkur 25. október

VÍS styður við bakið á bændum á Norðurlandi

Vátryggingafélag Íslands leggur eina og hálfa milljón króna til fjársöfnunar fyrir bændur á Norðurlandi  sem urðu fyrir barðinu á veðuráhlaupinu nyrðra snemma í september, þar sem talið er að 10 þúsund fjár hafi farist.

Söfnun til að styðja við bakið á bændum var hleypt af stokkunum á Sauðárkróki nýverið, í tengslum við bændadaga Kaupfélags Skagfirðinga. Sérstök verkefnisstjórn hefur umsjón með söfnuninni og leitaði VÍS til hennar um að taka á móti fjárstyrki félagsins til bænda. Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra og formaður nefndarinnar tók við styrknum frá VÍS fyrir hönd söfnunarinnar.

Nánar um söfnunina hér.